اگر تمایل دارید تا داستان‌های خود را برای بستوری ارسال کنید به موارد زیر حتماً دقت کنید:

  1. داستان‌های‌تان حتماً باید به صورت تایپ شده باشد.
  2. قبل از ارسال داستان، لازم است یک بار دیگر آن را با دقت بخوانید و اشتباه‌های تایپی و نگارشی آن را تصحیح کنید؛ هم‌چنین لازم است جدانویسی و نیم‌فاصله را هم رعایت کنید. برای مثل: می شود (می‌شود)، داستان ها (داستان‌ها)، داستانم، داستانت، داستانش، داستانمان، داستانتان، داستانشان و… (داستان‌ام، داستان‌ات، داستان‌اش، داستان‌مان، داستان‌تان، داستان‌شان)
  3. داستان‌های بی‌غلط برای ثبت در سایت در اولویت قرار دارند. ما امکان آن را نداریم تا برای ویرایش داستان‌ها وقت زیادی صرف کنیم، بنابراین توصیه می‌کنیم داستانی را برای ما ارسال کنید که دست‌کم خودتان از صحت اصول اولیهٔ آن اطمینان داشته باشید.